of cat N copy

Ada command *nix yang menarik, contoh:

cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="pl2"
FONT="lat2a-16 -m 8859-2"

# End /etc/sysconfig/console
EOF

command ini bermaksud, sambungkan text yang akan ditaip kepada file /etc/sysconfig/console sehingga jumpa EOF. Sangat berguna kalau nak create satu file yang simple dari command line.

Malangnya, command cat hanya terdapat pada *nix sahaja.. Namun terdapat command yang serupa pada windows iaitu copy.
Contoh:

E:\>copy con run.py
import time
print time.ctime()
^Z
1 file(s) copied.

fungsi yang hampir serupa dengan cat, tetapi file mesti ditutup dengan menekan Ctrl+Z | Enter. con disini bermaksud console, dan contoh tadi maknanya copy dari console ke file (run.py).

Selain dari con, ada option seperti lptX (printer port) dan comX (com port).

alternatif lain: pakai command edit run.py

.:: TAMAT ::.

No comments: